Cookie-informatie

(versie 1.0 van 25thMay 2018 )

Beste bezoeker/bezoekster (vervolgens "U" of de "Gebruiker"),

Deze website www.medium-miranda.com (vervolgens de "Website") is eigendom van de firma Astro Corporation Ltd, met wettelijke zetel in 56, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta Company No. C90317 – VAT No. MT25911107 (vervolgens "Wij" of de "Firma")

Onze website maakt voor verschillende doeleinden gebruik van zogenaamde cookies. Daarom willen we in dit informatieblad uitleggen wat cookies zijn en hoe ze in de website worden gebruikt.

Bepaalde cookies (zogenaamde first part cookies) worden direct door ons geplaatst en gecontroleerd. Met deze cookies verzamelt en verwerkt de firma uw persoonsgegevens. In dit informatieblad, overeenkomstig art. 13 van de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (vervolgens “Verordening”) leggen we u uit hoe we deze gegevens verzamelen, voor welke doeleinden we dit doen en wat uw rechten zijn.

Andere cookies (zogenaamde third part cookies) worden echter door derden geplaatst en gecontroleerd. In dit informatieblad treft u links naar informatie die door deze derden is gepubliceerd. We vragen u vriendelijk om deze informatie aandachtig door te lezen.

Als u niet met cookies bekend bent, vragen we u vriendelijk om deze informatie en de algemene privacy-informatie van de website aandachtig door te lezen, zodat u uw keuzes bewust kunt maken.

De Verwerker schenkt maximale aandacht aan het privacyrecht en de bescherming van persoonsgegevens van diens Gebruikers. Voor informatie m.b.t. deze cookie-informatie kunnen de gebruikers op elk moment op de onderstaande manieren contact opnemen met de Verwerker:

• Door een aangetekende brief met bewijs van ontvangst te sturen naar de wettelijke zetel van de Verwerker 56, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta Company No. C90317 – VAT No. MT25911107;

• Door een e-mail te sturen naar privacym-nl@astrocorporation.net

A. Wat zijn cookies en waarvoor worden ze gebruikt

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door de gebruiker bezochte websites naar diens terminal (doorgaans de browser) sturen. Hier worden deze tekstbestanden opgeslagen en weer naar dezelfde websites teruggestuurd wanneer de gebruiker deze website opnieuw bezoekt (zogenaamde first part cookies). Wanneer de gebruiker een website bezoekt, kan hij/zijn in diens terminal tevens cookies van andere websites of webservers (zogenaamde third part cookies) ontvangen. Dit gebeurt omdat de bezochte website elementen kan bevatten, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar webpagina's van andere domeinen, die zich bevinden op andere servers dan degene waar de gewenste pagina zich op bevindt. Deze cookies zijn dus ingesteld op een andere website dan de website die dit moment bezocht wordt.

Cookies kunnen een duur hebben die beperkt is tot een enkele sessie op de browser (zogenaamde sessiecookies). Deze cookies worden automatisch gedeactiveerd zodra de gebruiker de browser afsluit. Cookies kunnen echter ook een vooraf bepaald vervaltermijn hebben. In dit geval worden ze op uw harde schijf opgeslagen en geactiveerd tot deze vervaldatum is bereikt. Ondertussen blijven ze gedurende de verschillende sessies op de browser informatie inzamelen (zogenaamde permanente cookies).

Cookies worden voor verschillende functies gebruikt. Bepaalde cookies zijn nodig om de website te kunnen bezoeken en de functies ervan te kunnen benutten (zogenaamde technische cookies). Andere cookies worden gebruikt voor het inwinnen van statistische informatie,wel of niet gebundeld, over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en hoe de website gebruikt wordt (zogenaamde monitoring of analytische cookies). Weer andere cookies worden gebruikt voor het opstellen van uw profiel als consument en voor de weergave van reclame op de website die aan uw interesses kunnen beantwoorden, aangezien ze passen bij uw smaak en uw consumptiegewoonten (zogenaamde profilering cookies).

Lees dit informatieblad verder door voor een gedetailleerde beschrijving van de verschillende cookiecategorieën. Ontdek hoe ze werken en waarvoor ze worden gebruikt en kies of u wel of niet toestemming voor het gebruik ervan wilt geven.

B. Technische cookies

De Website maakt gebruik van technische cookies om uw navigatie binnen de website mogelijk te maken en u de mogelijkheid te bieden om de functies ervan te gebruiken. Dit zijn altijd first part cookies, aangezien wij ze direct op onze website plaatsen.

Sommige technische cookies zijn nodig om u een optimale ervaring te bieden wanneer u binnen de website navigeert, of om u de mogelijkheid te bieden om u op de website aan te melden, bijvoorbeeld voor het kopen van producten op de website of om uw persoonlijke deel te kunnen openen (zogenaamde navigatiecookies). Navigatiecookies zijn doorgaans sessiecookies en worden automatisch gedeactiveerd wanneer u de browser afsluit.

Andere technische cookies zijn nuttig om u de mogelijkheid te bieden om een bepaalde voorkeur (bijv. de taal of het land van afkomst) op te slaan, zonder dat u dit bij uw volgende bezoek opnieuw moet instellen (zogenaamde functiecookies). Om deze reden zijn functiecookies vaak permanente cookies, aangezien ze ook na het afsluiten van de browser in uw computer opgeslagen blijven, tot de voorziene vervaldatum bereikt is of u besluit om ze te elimineren.

De website maakt momenteel gebruik van de volgende technische cookies:

Cookienaam

Cookiecategorie

Cookiefunctie

PHPSESSID

- first part technische cookie

- navigatiecookie

- sessiecookie

Manage the user's session

cookiBar

- first part technische cookie

- functiecookie

- permanente cookie

Show / Hide the privacy banner

demPreview

- technical first party cookie

- functionality

- lasting

 

It allows administrators to see content that is not visible to other users

In overeenstemming met de toepasselijke privacywet is voor de installatie van deze cookies uw toestemming vooraf niet nodig. U kunt er echter voor kiezen om de installatie van technische cookies te blokkeren door de instellingen van uw browser te wijzigen (zie paragraaf E, nr. 1 om te weten te komen hoe u dit kunt doen). Onthoud echter wel dat, als u de installatie van technische cookies blokkeert of ze later verwijdert, de mogelijkheid om binnen de website te navigeren, er gedeeltelijk of volledig gebruik van de maken, bepaalde functies te activeren of deactiveren of bepaalde services te ontvangen gedeeltelijk of volledig kan worden benadeeld.

C. Monitoring of analytische cookies

De website maakt gebruik van analytische cookies voor het inzamelen van statistische informatie, wel of niet gebundeld, over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en hoe ze dit doen.

De analytische cookies van deze website zijn third part cookies en worden dus niet direct door ons maar door derden geplaatst. Ze worden dus niet direct door de firma maar door derden geïnstalleerd.

De volgende third part cookies zijn zonder uw toestemming vooraf in de website geïnstalleerd aangezien ze anoniem en daarom minder indringend zijn. Dit betekent dat derden op het niveau van het IP-adres geen toegang hebben tot de gescheiden analytische gegevens (en dus kunnen derden uw identiteit niet vaststellen wanneer ze deze cookies gebruiken):

Cookienaam

Cookiecategorie

Link naar informatie / Opt-out instructies

  1. _gat
  2. _gid
  3. _ga

 

- third part analytische cookie

- permanent

- anoniem

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it  

 

www.google.it/policies/privacy/partners/

 

 

 

 

Andere third part cookies worden echter uitsluitend met uw toestemming vooraf in de website geïnstalleerd aangezien ze niet anoniem zijn. Dit betekent dat derden op het niveau van het IP-adres toegang hebben tot de gescheiden analytische gegevens (en dus kunnen derden theoretisch gezien met het IP-adres uw identiteit vaststellen wanneer ze deze cookies gebruiken):

Cookienaam

Cookiecategorie

Link naar informatie / Opt-out instructies

Google Analytics

- third part analytische cookie

- permanent

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it 

 

www.google.it/policies/privacy/partners/

[…]

[…]

[…]

Om deze reden wordt, wanneer u de website bezoekt, een specifieke banner weergegeven die u informeert dat (i) de website gebruikt maakt van third part analytische cookies en dat (ii) u toestemming voor het gebruik van cookies geeft wanneer u de banner afsluit, door de home page scrollt of op een willekeurig element buiten de banner op de home page klikt. Als u op deze manier toestemming voor de installatie van cookies geeft, zullen we uw toestemming traceren aan de hand van een specifieke technische cookie. Op deze manier vermijden we dat u de banner betreffende de cookies zult zien wanneer u de website een volgende keer bezoekt. Houd er echter rekening mee dat, wanneer u deze technische cookies uit uw browser verwijdert op de wijzen die in de volgende paragraaf E nr. 1) beschreven zijn, het spoor van uw toestemming verloren kan gaan en dat de banner betreffende de cookies opnieuw weergegeven kan worden wanneer u de website een volgende keer bezoekt.

U kunt de installatie van analytische cookies op elk moment blokkeren zonder dat het daardoor onmogelijk wordt om de website te bezoeken en de inhoud ervan te benutten. Lees de cookie-informatie van derden onder de links die in de bovenstaande tabel zijn gegeven aandachtig door als u wilt weten hoe u dit kunt doen.

D. Cookies beheren en het gebruik ervan weigeren

Cookies kunnen op verschillende manieren beheerd, gedeactiveerd en verwijderd worden.

(1) De instellingen van uw browser wijzigen

Volg de aanwijzingen van de producent van de door u gebruikte browser om na te gaan hoe u alle (technische, analytische en profilering) cookies kunt beheren, deactiveren of wissen:

Maak uw keuze aandachtig. Wanneer u de ontvangst van alle cookies, waaronder alle technische cookies, blokkeert zonder onderscheid te maken en zonder een specifieke uitzondering voor de website te maken, kunt u niet langer navigeren binnen de website of gedeeltelijk of volledig van alle functies gebruik maken. Bovendien, wanneer u de cookies uit de browser verwijdert, kunnen tevens technische cookies worden verwijderd en dus kan het zijn dat de voorkeur die je met de website ingesteld hebt verloren gaat of dat je de producten of services die je aan de winkelwagen toegevoegd hebt niet langer kunt vinden.

(2) Gebruik van onze interactieve middelen of die van derden

U kunt de first part profilering cookies, d.w.z. de cookies die direct door ons geïnstalleerd worden, deactiveren met de interactieve knop die in paragraaf D van deze informatie is aangegeven. Uw keuze om u tegen het gebruik van deze cookies te verzetten heeft geen enkel gevolg voor de mogelijkheid om binnen de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken. U kunt deze keuze op elk moment herroepen door dezelfde interactieve knop te gebruiken.

Raadpleeg de privacy-informatie van derden die analytische cookies (zie de vorige paragraaf C) of profilering cookies (zie de vorige paragraaf D) installeren om third part cookies te deactiveren en voor informatie over de andere middelen die u kunt gebruiken voor het beheren, deactiveren of verwijderen van cookies en om u tegen het gebruik ervan te verzetten. Onthoud dat, wanneer u third part cookies deactiveert, (i) u verzet biedt tegen het gebruik ervan op de website en op alle andere websites die van deze cookies gebruik maken en (ii) de mogelijkheid om binnen de website te navigeren en de functies ervan te gebruiken op geen enkele wijze zal worden benadeeld. Wanneer third part cookies gedeactiveerd zijn, zal de banner betreffende cookies alsnog worden weergegeven op de home page van de website, maar zult u geen enkele door u gedeactiveerde third part cookie ontvangen wanneer u de banner afsluit, door de home page scrollt of op een willekeurig element buiten de banner op de home page klikt.

(3) Gebruik van de website www.youronlinechoices.eu/it/ 

Your Online Choices is een website die beheerd wordt door de non-profit instelling European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), waarvan de versie in het Italiaans kan worden bereikt op het adres www.youronlinechoices.eu/it/. Deze website verstrekt informatie over reclame gebaseerd op gedrag aan de hand van profilering cookies (https://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito) en biedt internetgebruikers de mogelijkheid om zich eenvoudig te verzetten (opt-out) tegen de installatie van de belangrijkste profilering cookies die door reclame-instanties geïnstalleerd en in websites gebruikt worden (https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte). Voordat u van dit middel gebruikt maakt, adviseren we u om aandachtig de algemene servicevoorwaarden van de website Your Online Choices (https://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio), de veelgestelde vragen (FAQ) (https://www.youronlinechoices.com/it/faqs) en de gebruiksaanwijzingen (https://www.youronlinechoices.com/it/help) door te lezen.

Gebruik Your Online Choices op bewuste wijze. Ondanks dat Your Online Choices het merendeel van de belangrijkste bedrijven uit de reclamewereld die cookies gebruiken onder zich samenbrengt, kan het zijn dat sommige derden die via de website cookies installeren zich niet bij Your Online Choices hebben aangesloten. Het gebruik van Your Online Choices waarborgt daarom dus niet dat u tijdens de navigatie binnen de website geen third part cookies ontvangt. Onthoud tevens dat ook de technische cookies die door Your Online Choices achtergelaten worden om uw keuzes te onthouden geëlimineerd worden wanneer u alle cookies uit uw browser elimineert, en dat third part cookies weer geactiveerd zullen worden.

E. Verwerkingsmethode en bewaartijd van de gegevens

Zoals in het voorwoord van dit informatieblad beschreven is, verzamelt en verwerkt de firma bepaalde persoonsgegevens aan de hand van cookies die de firma direct op de website (first part cookies) plaatst. De firma is de verwerker van deze gegevens, in overeenstemming met de voorschriften van de Verordening. We verwerken uw gegevens uitsluitend met elektronische middelen. Dit gebeurt volautomatisch, zonder de tussenkomst van mensen. Onze werknemers en medewerkers hebben dus nooit toegang tot uw persoonsgegevens die aan de hand van cookies verworven zijn. Dit betekent dat ze nooit toegang hebben tot persoonlijke identificatiegegevens en/of deze direct kunnen bemachtigen.

Sommige werknemers en medewerkers die door ons voor de verwerking zijn aangewezen, kunnen onderhoud verrichten aan de informatiesystemen die uw gegevens bevatten, zonder dat ze daadwerkelijk toegang tot hun inhoud hebben. De persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in servers die door derden (bijv. leveranciers van informaticasystemen) worden beheerd, of kunnen beheerd worden door figuren die in online reclame gespecialiseerd zijn en als externe verwerkingsverantwoordelijken handelen n.a.v. een schriftelijke aanstelling door de firma. We informeren u dat uw gegevens, in overeenstemming met de voorwaarden en de garanties van de Verordening, overgedragen kunnen worden naar landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte die mogelijkerwijs een beschermingsniveau van de privacy van persoonsgegevens bieden die niet vergelijkbaar is met het niveau dat door de Italiaanse en Europese privacywetten wordt gewaarborgd. In de hoedanigheid van verwerker hechten we maximale waarde aan de veiligheid van gegevens en dus zullen we deze overdrachten met de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en garanties verrichten. Uw persoonsgegevens zullen niet bekendgemaakt worden aan derde verwerkers of worden verspreid.

F. Uw rechten

We vragen u vriendelijk contact op te nemen met de Verwerker op de onderstaande wijzen als u uw rechten wilt doen gelden of als u extra informatie of opheldering over deze cookie-informatie wilt aanvragen:

  • Door een aangetekende brief met bewijs van ontvangst te sturen naar de wettelijke zetel van de Verwerker 56, Ground floor, Europa Center, St.Anne Street, Floriana, FRN9011 – Malta Company No. C90317 – VAT No. MT25911107;
  • Door een e-mail te sturen naar het adres privacym-nl@astrocorporation.net

In overeenstemming met de Verordening informeert de Verwerker dat de Gebruikers recht hebben op het ontvangen van de aanduiding (i) van de oorsprong van hun persoonsgegevens; (ii) de doeleinden en methodes van de verwerking; (iii) de logica die toegepast wordt wanneer de verwerking met digitale middelen wordt verricht; (iv) de identificatiegegevens van de verwerker en de verantwoordelijken; (v) de figuren of categorieën figuren waar de persoonsgegevens aan kunnen worden gecommuniceerd of er, in de hoedanigheid van verantwoordelijken of aangewezen personen, kennis van kunnen vernemen.

Bovendien hebben de Gebruikers rechts op:

a) het inzien, bijwerken, corrigeren, ofwel, indien ze hierin geïnteresseerd zijn, aanvullen van de gegevens;

b) het wissen, anoniem maken of blokkeren van de gegevens die in strijd met de wet verwerkt worden, waaronder gegevens die niet nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en later verwerkt zijn;

c) het bewijs dat de handelingen beschreven in de punten a) en b) bekend zijn gemaakt, ook betreffende hun inhoud, bij iedereen waaraan de gegevens bekendgemaakt of verspreid zijn, m.u.v. de gevallen dat dit niet mogelijk is of dat hiervoor middelen moeten worden gebruikt die proportioneel niet met het beschermde recht overeenkomen.

Bovendien hebben de Gebruikers:

a) het recht om de toestemming op elk moment in te trekken als de verwerking op hun toestemming is gebaseerd;

b) (indien van toepassing) het recht op de draagbaarheid van de gegevens (recht om alle persoonsgegevens die hun betreffen te ontvangen in een gestructureerd formaat voor algemeen gebruik dat door een automatisch apparaat gelezen kan worden), het recht op de beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht op het wissen (“recht op eliminatie”) ervan;

c) het recht om verzet te bieden tegen:

i) gedeeltelijk of in zijn geheel tegen de verwerking van persoonsgegevens, mits dit aan de reden van de inzameling ervan is verbonden;

ii) gedeeltelijk of in zijn geheel tegen de verwerking van de desbetreffende persoonsgegevens voor de verzending van reclamemateriaal of directe verkoop of de verrichting van marktonderzoeken of commerciële communicatie;

d) als de verwerking van hun gegevens volgens hun in strijd met de Verordening gebeurt, het recht om een klacht in te dienen bij een Controleautoriteit (in de lidstaat waar hij/zij woonachtig is, werkt of waarin de vermeende schending heef plaatsgevonden).

***

De Verwerker is niet aansprakelijk voor de bijwerking van alle links die in deze cookie-informatie zichtbaar zijn. De Gebruikers erkennen en accepteren dat ze altijd het document en/of het deel van de websites die door deze links opgeroepen worden moeten raadplegen als een link niet werkt en/of is bijgewerkt. 

 

Los je problemen op met een

persoonlijke, snelle en gratis reading.

Heb je het even moeilijk?

Maken emotionele, familiare, professionele of financiële problemen dat je je eenzaam en hopeloos voelt?
Met haar ervaring, professionaliteit en vertrouwelijkheid, kan Miranda je helpen sereniteit, liefde en rijkdom te vinden.

Vraag nu je gratis en vertrouwelijke reading aan.

Binnen slechts 48 uur ontvang je een gratis gepersonaliseerde studie om duidelijk inzicht in je heden te krijgen en exact je toekomst te weten.